IB-KSP CZ und IB-KSP SK

Interkulturní vzdělávání pro děti, žáky a pedagogy

www.wien.gv.at/wirtschaft/eu-strategie/eu-foerderung/etz/projekte/ib-ksp.html


Těžištěm daných evropských projektů je ve spolupráci s partnerskými institucemi v České republice a na Slovensku podporovat jazykové vzdělávání nejmenších. Proto probíhá na 20 základních školách ve Vídni integrované vyučování českého a slovenského jazyka. Avšak nejen to, vídenští učitelé měli například možnost absolvovat studijný pobyt v sousedním regionu. A stejná příležitost se samozřejmě dostala i českým a slovenským pedagogům a regionálním politikům, kteří si díky hospitácím mohli vytvořit obraz o tom, jak funguje školský systém ve Vídni.