IB-KSP CZ und IB-KSP SK
Interkultúrne vzdelávanie pre deti, žiakov a pedagógov

www.wien.gv.at/wirtschaft/eu-strategie/eu-foerderung/etz/projekte/ib-ksp.html

Ťažiskom daných európskych projektov je v spolupráci s partnerskými inštitúciami na Slovensku a v Českej republike podporovať jazykové vzdelávanie najmenších. Preto prebieha na 20 základných školách vo Viedni integrované vyučovanie slovenského a českého jazyka. Avšak nielen to, viedenskí učitelia mali napríklad možnosť absolvovať študijný pobyt v susednom regióne. A rovnaká príležitosť sa samozrejme dostala i slovenským a českým pedagógom a regionálnym politikom, ktorí si vďaka hospitáciám mohli vytvoriť obraz o tom, ako funguje školský systém vo Viedni.

 

Zbierka pracovných materiálovzo slovenského jazykapre základné školy